Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 1 stycznia 2018 r.

3. Ferie zimowe woj. opolskie: 15 – 26 stycznia 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca do 2 kwietnia 2018 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

6. Ferie letnie: 25 czerwca 31 sierpnia 2018 r.

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)