Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Plan lekcji

Plan lekcji obowiązujący od 1.10.2017 r. na rok szkolny 2017/18
 
klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII


poniedziałek


 
 
 


 
 
 
1 15 wczes 9 wczes 10 wczes 18 matem. 19 j.polski 19 historia 14 matem.
2 15 wczes 9 wczes 10 wczes 19 j.polski 18 matem. 19 j.polski 14 j. niem
3 15 j.niem 9 wczes 10 religia 19 j.polski 14 j. niem 18 matem. 19 historia
4 15 j.niem 9 wczes 10 j. ang. 16 muzyka 14 j. niem 19 przyroda 7 informat.
5 15 j. ang. 9 wczes 10 wczes 16 religia 18 wł hist j 19 j.niem hist 14 chemia
6
  14 kółko j. ang.
  16 j. niem 18 l. wych 14 j.niem 19 biologia
7
 
kółko plast.
  18 wyr mat 14 kółko j.niem
 
WF
8


 
 
zespół muz
 
  14 j. niem


wtorek

 
 
 
 
 
 
 
1 15 wczes 9 wczes 7 komp 18 j.polski 16 j.polski 19 j. ang 14 fizyka
2 15 wczes 9 religia 10 wczes 19 j. ang. 16 j.polski 18 matem. 14 matem.
3 15 wczes wf 9 j. ang. 10 wczes 16 przyroda 18 matem. 19 przyroda 14 j. ang
4 15 j.niem 9 wczes 10 wczes 16 plastyka 14 j. ang 18 technika 19 historia
5 15 religia 9 j.niem 10 wczes
WF 14 j. ang 7 komp 16 j.polski
6
  15 j.niem gry
  7 informat.
WF 16 j.polski 14 muzyka
7
 
 
 
  18 plastyka
WF 14 geografia
8
 
 
 
 
 
WF
 


środa

 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2 15 komp 9 wczes 10 wczes 18 matem. 19 historia 16 religia 14 j. niem
3 15 j. ang. 9 wczes 10 religia 18 matem. 16 muzyka 19 j.niem 14 matem.
4 15 religia 9 wczes 10 wczes 18 technika 14 j. niem 19 j.niem 16 j.polski
5 15 wczes 9 j.niem 10 j.niem 18 religia 19 przyroda 14 historia 16 j.polski
6 15 wczes 9 j.niem 10 wczes 19 j. niem 18 matem. 16 l. wych 14 religia
7 15  
kółko sks
  19 j. niem 14 religia 18 matem.
WF
8
 
 
 
  18 kółko matem 16 wyr j.pol 14 WF


czwartek

 
 
 
 
 
 
 
1 10 wczes 9 komp 7 j. ang. 18 matem. 19 przyroda 16 j.polski 14 fizyka
2 15 wczes 9 wczes 10 wczes 19 przyroda 7 komp 16 muzyka 14 chemia
3 15 wczes 9 j. ang. 10 wczes
WF 18 matem. 14 plastyka 16 j.polski
4 15 wczes 14 wczes 10 j. niem
WF 16 j.polski 18 matem. 14 plastyka
5 15 wczes 9 wczes 10 j. niem 18 j.polski 14 religia
WF
WF
6 15 terapia 9 j.niem.gry 18 pedagog 18 j. ang. 19 WF 19 przyroda 14 geografia
7
 
 
  16 wyr j.pol
WF
  14 j. niem
8
 
 
  18 pedagog
  14   14 j. niem


piątek
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 15 wczes 9 wczes 10 wczes 19 j.polski 18 matem. 16 j.polski 14 matem.
2 7 wczes 9 wczes 10 wczes 19 l. wych 14 j. ang 16 j.polski 18 biologia
3 15 wczes 9 wczes 10 wczes 19 j. ang. 16 j.polski 18 matem. 14 religia
4 15 wczes 9 religia 10 wczes 19 historia 18 technika 14 j. ang 16 j.polski
5 15 wczes 9 wczes 10 wczes 18 matem.
WF 14 j. ang 14 l wych
6
wyr
 
wyr
WF 19 przyroda 16 religia 14 j. ang
7


 
 
  15 wyr mat
WF 14 j. ang
8
 


 
 
  14 kółko j.ang