Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Plan lekcji

Plan lekcji obowiązujący od 4.09.2017 r. na rok szkolny 2017/18
 
klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII


poniedziałek
 
 
 
 
 
 
 
1 15 wczes 9 wczes 10 wczes 19 j.niem geog 14 wł hist j 18 matem. 16 matem.
2 15 wczes 9 wczes 10 wcz tech 18 matem. 19 j. niem 16 j.niem 14 chemia
3 15 j.niem 9 wczes 10 wczes mat 18 j.polski 14 j. niem 16 j.polski 19 biologia
4 15 j.niem 9 religia 10 j. ang. 18 j.polski 16 j.polski 19 historia 14 j. niem
5 15 j. ang. 9 j.niem 10 religia 14 j. niem 18 matem. 16 przyroda 19 historia
6
  14 kółko j. ang.
  18 technika 19 religia 16 przyroda
WF
7
 
kółko plast.
      18 kółko matem
wyr mat 14 j. niem
8


 
 
 
 
  14 j. niem


wtorek

 
 
 
 
 
 
 
1 15 wczes 7 komp 10 wczes 18 j. ang. 19 j. ang 16 j.polski 14 fizyka
2 15 wczes 9 wczes 10 wczes 14 j.polski 19 j. ang 18 matem. 16 j.polski
3 15 wczes wf 9 j. ang. 10 wczes mat 19 muzyka 14 j. niem 7 technika 16 j.polski
4 15 religia 9 wczes wf 10 wczes
WF 18 matem. 7 komp 14 j. niem
5 15 j.niem 9 wczes muz 10 j.niem 18 matem. 19 plastyka 16 l. wych 14 chemia
6
  15 j.niem gry
  19 religia 18 technika
WF 14 geografia
7
 
 
  19 przyroda
WF 14 j.niem 7 informat.
8
 
 
 
zespół muz 18 wyr mat
 
 


środa 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2 15 wczes 9 wczes 10 wczes mat 18 matem. 16 muzyka 19 religia 14 matem.
3 15 wczes 9 wczes 10 religia 19 historia 18 matem. 14 j. ang 16 j.polski
4 15 wczes 9 wczes 10 wczes 18 przyroda 16 j.polski 19 historia 14 j. ang
5 15 wczes wf 9 wczes 10 wczes 14 religia 16 j.polski 18 matem. 19 historia
6 15 wczes 9 wczes plast 10 wczes 14 j. ang. 18 l. wych 19 plastyka
WF
7 15 wyr
 
  14 j. ang. 19 przyroda 16 j.polski
WF
8
 
SKS proj
 
 
  16 wyr j.pol 14 religia


czwartek

 
 
 
 
 
 
 
1 10 j. ang. 9 j.niem 7 komp 16 j. niem 19 przyroda 18 matem. 14 fizyka
2 15 wczes 9 j.niem 10 j. ang. 16 j. niem 7 komp 19 przyroda 18 matem.
3 15 wczes 9 wczes 10 wczes 19 plastyka 18 matem. 14 j.niem 16 j.polski
4 15 wczes 14 j. ang. 10 j. niem 18 matem.
WF 16 j.polski 19 plastyka
5 15 wczes 9 religia 10 j. niem 18 j.polski 16 j.polski
WF
WF
6 15 terapia 9 j. niem gry 18 pedagog
WF 19 religia 16 muzyka 14 geografia
7
 
 
  16 wyr j.pol
WF 19 religia 14 j. niem
8
 
SKS proj
  18 pedagog
  14 kółko j.niem
 


piątek
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 15 religia 9 wczes 10 wczes 14 j.polski 19 historia 16 j.polski 18 matem.
2 7 komp 9 wczes 10 wczes mat 19 l. wych 14 j. ang 16 j.polski 18 muzyka
3 15 wczes 9 wczes tech 10 wczes
WF 16 j.polski 18 matem. 19 religia
4 15 wczes 9 wcze plas 10 wczes
WF 18 matem. 14 j. ang 19 l wych
5 15 wczes 9 wczes wf 10 wczes 18 matem.
WF 14 j. ang 16 j.polski
6
 
kółko sks

7 informat. 19 przyroda
WF 14 j. ang
7


SKS proj
 


 
WF 14 j. ang
8
 


 
 
  14 kółko j.ang