Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Plan lekcji

Plan lekcji obowiązujący od 5.02.2018 r. na rok szkolny 2017/18


klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII


poniedziałek


 
 
 
 
 
 
 
1 15 wczes 9 j.niem 10 j. ang. 19 j. niem 16 j.polski 18 matem. 14 matem.
2 15 j. ang. 9 j.niem 10 wczes 19 j. niem 18 matem. 16 j.polski 14 chemia
3 15 wczes 9 wczes 10 j. niem 16 j.polski 18 l. wych 19 przyroda 14 j. niem
4 15 wczes 9 religia 10 wczes 16 j.polski 19 j. niem 14 j.niem 7 informat.
5 15 wczes 9 wczes 10 religia 18 matem. 19 j. niem 14 j.niem 19 biologia
6
  9 kółko j. ang.
  7 informat. 19 wł hist j 14 j.niem hist 18 religia
7
 
kółko plast.
  18 wyr mat 19 kółko j.niem
 
WF
8
 
 
 
  18 kółko matem
  14 j. niem


wtorek

 
 
 
 
 
 
 
1 15 wczes 9 wczes 7 komp 18 matem. 19 j. ang 16 j.polski 14 fizyka
2 15 wczes 9 wczes 10 religia 16 j.polski 19 j. ang 18 matem. 14 matem.
3 15 wczes wf 9 j. ang. 10 wcwf 19 przyroda 18 matem. 14 j. ang 16 j.polski
4 15 religia 9 wczes plast 10 wczes 19 j. ang. 16 j.polski 7 komp 14 j. ang
5 15 j.niem 9 religia 10 wczes 19 technika 16 j.polski
WF 14 historia
6 15 j.n gry
 
  19 historia
WF 18 przyroda 16 muzyka
7
 
św
 
WF 16 plastyka 19 historia 14 geografia
8
 
 
 
zespół muz
 
 
 


środa

 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2 15 wczes 9 wczes 10 wczes 16 j.polski 18 matem. 19 religia 14 matem.
3 15 j. ang. 9 wczes wf 10 wczes mat 19 przyroda 16 muzyka 18 matem. 14 chemia
4 15 religia 9 wczes 10 wcz tech 18 matem. 14 j. niem 19 j.niem 16 j.polski
5 15 wczes wf 9 wczes muz 10 j.niem 19 plastyka 7 komp 18 technika 14 j. niem
6 15 wczes 9 j.niem 10 j. niem 14 j. ang. 18 przyroda 16 j.polski 19 biologia
7 15 wyr

10 j. n gry 16 wyr j.pol 18 religia 19 przyroda
WF
8
 
 
 
 
  16 wyr j.pol
WF


czwartek

 
 
 
 
 
 
 
1 7 komp 9 wczes 7 wcz muz 18 j. niem 19 historia 16 j.polski 14 fizyka
2 15 wczes 9 wczes 10 wczes 18 matem. 14 przyroda 16 muzyka 19 historia
3 15 wczes 9 wczes 10 w f 19 l. wych 18 matem. 14 religia 16 j.polski
4 15 j.niem 9 wczes wf 10 j. ang.
WF 16 j.polski 16 matem. 19 religia
5 15 j.niem 9 j. ang. 10 wczes 16 muzyka 19 religia
WF
WF
6 15 terapia 9 św 18 pedagog 19 religia
WF 16 l. wych 14 geografia
7
  15 św
  16 pedagog
WF 19 plastyka 14 j. niem
8
 
 
 
 
pedagog
  14 j. niem


piątek
  
 
 
 
 
 
 
1 15 wczes 9 wczes 10 wczes 16 j.polski 19 matem. 16 j. ang 18 matem.
2 15 wczes 7 komp 10 wczes mat 19 j. ang.
WF 18 matem. 16 j.polski
3 15 wczes 9 wczes tech 10 w f 18 matem. 14 j. ang
WF 16 j.polski
4 15 wczes 9 wcze plas 10 wczes
WF 16 j.polski 14 j. ang 19 l wych
5 15 wczes 9 wczes 10 wczes
WF 19 przyroda 16 j.polski 14 j. ang
6
  9 wyr
kółko sks 16 religia 18 technika 19 historia 14 j. ang
7


 
  18 wyr mat 14 kółko j.ang
WF 19 plastyka
8