Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Sześciolatki w szkole