Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

2007 r. Program "Pracownie komputerowe dla szkół"

http://efs.men.gov.pl/fundusze-dla-oswiaty


Od 20.04.2007 r. cieszymy się nową pracownią w szkole. Projekt "Pracownie komputerowe dla szkół" był współfinansowany przez Unię Europejską i EFS. Pracownia składa się z 10 zestawów komputerowych dla uczniów, komputera serwera, wideoprojektora, skanera, drukarki oraz komputera przenośnego. Wszystkie mają połączenie z Internetem. Pracownia została oparta o komputery Apple Macintosh.