Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Czas trwania lekcji

W PSP Chrząstowice lekcje trwają:

1. 7.55 - 8.40    przerwa 5 min.
2. 8.45 - 9.30    przerwa 10 min. - herbata kl. I-III
3. 9.40 - 10.25  przerwa 10 min. - herbata kl. IV-VIII
4. 10.35 - 11.20 przerwa 5 min.
5. 11.25 - 12.10 przerwa 20 min. obiad
6. 12.30 - 13.15 przerwa 5 min.
7. 13.20 - 14.05 przerwa 5 min.
8. 14.10 - 14.55