Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Nasi nauczyciele


Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Chrząstowicach
IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANE PRZEDMIOTY I WYCHOWAWCY

1.      Barbara Chyłka

Religia, historia, język niemiecki- dyrektor szkoły

 

2.      Agnieszka Wojciechowska

Edukacja wczesnoszkolna, biologia, przyroda, logopeda, wychowawczyni kl. I,

3.      Joanna Puschhaus

 

Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający,  wychowawczyni kl. II

4.      Bożena Drożdżowska

Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawczyni
 kl. III

5.      Karolina Jakuczek

Język polski, język angielski,  wychowawczyni kl. IV

6.      Magdalena Wiora

Język niemiecki,  wychowawczyni kl. V

7.      Klaudia Loch – Daniel

Matematyka, technika, informatyka, biblioteka, wychowawczyni kl. VI

8.      Iwona Knuter- Suszczyńska

Język polski, biblioteka, muzyka,  wychowawczyni kl. VII

9.      Elżbieta Misa

Religia, plastyka, muzyka, przyroda  wychowawczyni kl. VIII

10.  Irena Łysy- Cichon

Matematyka z informatyką, technika

11.  Bożena Ferens

Historia, WOS, WDŻ

12.  Tomasz Wiśniewski

WF, świetlica

13.  Maria Łysy

Język niemiecki, biblioteka,

14.  Marzena Pawłowska

chemia

15.  Bernarda Sklorz

Technika, świetlica

16.  Tomasz Gawlas

Edukacja dla bezpieczeństwa

17.  Sylwia Smolińska- Drobisz

geografia

18.  Edyta Górska

Nauczyciel wspomagający

19.  Anna Dzikomska – Kaczan

Pedagog szkolny

20.  Teresa Buhl

Fizyka,

21.  Marlena Śmiechowska

Logopeda

22.  Dorota Wróbel - Garcarz

Doradca zawodowy