Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Organizacja roku szkolnego

Dni ustawowo wolne od pracy:

·        Wszystkich Świętych – 01 listopada 2018 r.,

·        Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,

·        Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,

·        Nowy Rok –01 stycznia 2019r.,

·        Trzech Króli –06 stycznia 2019r.

·        Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,

·        Święto Pracy – 01 maja 2019 r.,

·        Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 03 maja 2019 r.,

·        Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 uzgodnione z Radą Rodziców: 
2 listopada 2018r., 02.- 04. stycznia 2019r., 2 maja 2019r.

Egzaminy ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych): 
15, 16, 17 kwietnia 2019r.