Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.
Listopad

Po 1 listopada Wszystkich Świętych 2 - 3.11.2017 r. czwartek, piątek
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 1 stycznia 2018 r.
3. Ferie zimowe woj. opolskie: 15 – 26 stycznia 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
Kwiecień /Maj 
30.04.2018 r. poniedziałek dzień wolny od zajęć edukacyjnych
1 maj 2018 r.  wtorek 
święto
2 maj 2018 r. środa
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3 maj 2018 r. czwartek  święto
w piątek 4 maja  dzieci wracają na zajęcia edukacyjne zgodnie z planem do szkoły
Maj/Czerwiec
31 maj 2018 czwartek Boże Ciało
1.06.2018 r. piątek
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

6. Ferie letnie: 25 czerwca 31 sierpnia 2018 r.

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

W naszej szkole są to następujące dni wolne od zajęć edukacyjnych:
Listopad
  Po 1 listopada Wszystkich Świętych 2 - 3.11.2017 r. czwartek, piątek
Kwiecień /Maj 
30.04.2018 r. poniedziałek

2.05.2018 r. środa
Czerwiec
1.06.2018 r. piątek