Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Organizacja roku szkolnego