Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Plan lekcji

Plan lekcji obowiązujący od 01.12.2018 r. na rok szkolny 2018/19

 
  klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII kl VIII


poniedziałek               
1 wczes wczes wczes matem. j.polski j.polski fizyka geografia
2 wczes wczes wczes muzyka inf/ANG7 WF geografia fizyka
3 wczes wczes wczes j.polski WF matem. j.polski j niem
4 wczes wczes j. ang. j.polski l. wych matem. matem. WF
5 j. ang. j.niem komp WF matem. przyroda j. ang j polski
6   kółko plast.   j. ang. j. niem l. wych j. ang matem
7         wyr mat kółko matem plastyka j. ang
8           kółko j.ang  


wtorek


               
1 wczes wczes wczes j. niem historia j. ang chemia j polski
2 religia j.niem wczes przyr j.polski historia j.polski chemia
3 j. ang. j.niem religia WF j. ang matem. j.polski ed d bez
4 wczes religia wczes j.polski matem. j.polski j. niem matema
5 wczes wczes j.niem matem. religia WF muzyka matema
6 wyr   j.niem gry religia WF j. niem matem. informatyka
7       wyr mat j. niem j. niem WF religia
8         j. n doda wyr j.pol    


środa


               
1                
2 j.niem komp wczes religia matem. j. ang geografia biologia
3 wczes religia j.niem matem. geografia j. ang historia matema
4 wczes j. ang. j.niem plastyka j.polski matem. matem. historia
5 komp wczes wczes przyr plastyka historia WF j. ang
6 wczes wczes wczes technika historia WF religia j. ang
7   wyr   j. ang. religia j. niem j. ang wos
8     zespół muz wyr j.pol   j. n doda l. wych WF


czwartek


               
1 j. niem wczes wczes matem. wł hist j przyroda biologia fizyka
2 j. niem wczes wczes historia technika wł hist j fizyka religia
3 muz wczes wczes WF biologia matem. j. niem j polski
4 wczes wczes wczes j.niem inf/ANG religia WF j.polski
5 wczes wczes j. ang. l. wych WF plastyka informat. j.niem
6     k j. ang. j.polski matem. j.polski religia WF
7  
Wfsport   j. ang j.polski doradztwo l wych
8    
      doradztwo wyr j.pol


piątek
                  
1 wczes   wczes j.polski j.niem technika chemia j polski
2 wczes wczes wczes j. niem j.polski j.polski WF chemia
3 wczes j. ang. religia WF j.polski muzyka matem. wos
4 wczes wczes wczes matem. WF przyroda historia matematyka
5 religia wczes wczes informat. muzyka WF biologia historia
6   wczes   j. ang. matem. religia j.polski WF
7   ter       komp. j.polski  
8