Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Projekt Fascynujący Świat Nauki i Technologii

Wyjazd klas IV-VI na zajęcia w pracowniach Regionalnego Centrum Nauki i Eksperymentu do Mosznej odbył się 25 listopada br.

Zdjęcia z pracowni Lucemium, która stworzona została do doświadczeń związanych ze światłem o różnych jego źródłach pochodzenia. Uczestnicy zdobyli tam informacje na temat:
  • historii światła,
  • wykorzystania światła przez człowieka,
  • podstawowych właściwości światła,
  • możliwości zastosowania kamery termowizyjnej,
  • wykorzystania dalmierzy,
  • budowy i zasady działania peryskopów,
  • doświadczenia złudzeń optycznych w alkogoglach,
  • zjawiska cienia i półcienia.

Zajęcia w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu kl. I-IV

  Absolwenci Uniwersytetu Opolskiego wśród uczniów PSP Chrząstowice

W dniu 18.09 br. uczniowie klasy V i VI wzięli udział w zajęciach na Uniwersytecie Opolskim, zorganizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach projektu „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”. Uczestniczyli wykładach z pokazem z zakresu nauk ścisłych na temat: „Od alchemii do chemii współczesnej”, „ Fizyka jest wszędzie”, „Motoryzacja a środowisko”, „Ciekawostki z wnętrza ziemi” i w wykładzie z zakresu nauk humanistycznych - ”Szukamy innych cywilizacji”. Brali aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych. Na koniec otrzymali certyfikat potwierdzający udział w zajęciach edukacyjnych. Zajęcia bardzo się uczniom podobały. Zadeklarowali, że z chęcią wzięliby w nich udział jeszcze raz.

 

A.WojciechowskaRealizacja ścieżki pn. "Jak osiągnąć sukces?"


 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych Zegary i zegarki.


  
  

 
 


08.05.2014 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach w mobilnym planetarium, które zostało rozstawione na hali sportowej przy szkole.


W dniu 13 marca uczniowie klas II, III, IV, V i VI uczestniczyli w warsztatach w gospodarstwie ekologicznym "Ekostyl" w Biadaczu-Kamienisku. Wyjazd został zorganizowany w ramach reali projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii.
Nasza szkoła zakwalifikowała się do realizacji projektu systemowego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt nosi nazwę
„Fascynujący świat nauki i technologii”


Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://snit.rcre.opolskie.pl/info/