Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Rada Rodziców  Szanowni Państwo,

       dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas udoskonalać naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców.


PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO RADY RODZICÓW

 97 1090 2242 0000 0001 3765 4582

Santander Bank Polska

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.