Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Spotkania rodziców

 Plan spotkań z rodzicami

na rok szkolny 2017/18

 

14.09.2017 r. (czwartek)

19.10.2017 r. (czwartek)


23.11.2017 r. (czwartek)


13.12.2017 r. (środa)

Przedświąteczne spotkanie rodziców


11.01.2018 r. (czwartek)

01.03.2018 r. (czwartek)

19.04.2018 r. (czwartek)


17.05.2018 r. (czwartek)