Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Spotkania rodziców

 Plan spotkań z rodzicami

na rok szkolny 2018/19

 

13.09.2018 r. (czwartek)

18.10.2018 r. konsultacje (czwartek)

15.11.2018 r. (czwartek)

13.12.2018 r. (czwartek)

24.01.2019 r. (czwartek) podsymowanie I półrocza

07.03.2019 r. konsultacje (czwartek)

04.04.2019 r. (czwartek)

09.05.2019 r. (czwartek)