Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Ubezpieczenie dzieci

Szanowni Rodzice,
w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu I ze składką roczną 26 zł.

W zakresie ochrony znajdują się:
- Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (16 000zł)
- Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu (12 000 zł)
- Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW (12 000 zł / 1% = 120 zł)
- Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby (20 zł / dzień)
- Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (1 200 zł)
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW (1 200 zł)
- Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego (1000 zł)
- Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł)
- Ochrona ubezpieczeniowa 24h/dobę na całym świecie
- Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym - w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)

Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę: Jakie dokumenty należy złożyć?
1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia
2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:
1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl
2. Przesłać drogą listowną na adres: AXA TUiR S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

KONTAKT :
AXA Bezpieczny.pl: 58 718 92 53 (pn. - pt. 8:00 - 16:00) Infolinia AXA: 22 555 00 00 (pn. - pt. 8:00 - 19:00) 801 200 200 (pn. - pt. 8:00 - 19:00)