Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Ubezpieczenie dzieci

Rodzice osób poszkodowanych indywidualnie składają zgłoszenia szkód, bezpośrednio do Compensa TU S.A.
Wnioski dostępne są na stronie towarzystwa.

Nr polisy ubezpieczenia NNW dzieci to 001011059


Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela Compensa ze składką roczną 26 zł.