Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do I klasy