Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Wniosek o wynajem hali sportowej

WNIOSEK  O  WYNAJEM

HALI   SPORTOWEJ  W  CHRZĄSTOWICACH*

1.       Dane Wynajmującego

Osoba fizyczna

Podmiot prawny lub osoba fizyczna prowadząca działalność

 

Imię i nazwisko

 

 

Nazwa firmy

 

 

Pesel

 

Osoba reprezentująca

 

Adres

 

Adres

 

Telefon/email

 

NIP

 

 

Telefon/email

 

2.      Warunki wynajmu hali:

 

 
TAK
NIE

 

 
 wynajem w celach komercyjnych                  

 

Dzień/dni

tygodnia

W godzinach

od-do

Czasookres  

 wynajmu data lub daty

Ilość godzin

wynajmu do zapłaty

Cena wynajmu 1 godziny brutto z dostępem do szatni bez natrysków x ilość godzin= kwota do zapłaty – wpisać do kol. 6 lub 7 lub 8 lub 9

Ilość wejść korzystania z dostępu do natrysków

Kwota za korzystanie z dostępu do natrysków = ilość zamówionych wejść x kwota 17 zł netto +23%Vat

Sterownik do obsługi świetlnej

Tak/Nie

 

Nagłośnienie

Tak/Nie

Razem do zapłaty brutto

Suma(6,7,8,9,11) lub kwota ustalona zgodnie z aktualnym zarządzeniem Wójta w ww sprawie § 1 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3

zajęcia rekeracyjno-sportowe o charakterze niekomercyjnym

zajęcia rekeracyjno-sportowe o charakterze komercyjnym

cała płyta 56 zł netto +8%Vat

1/2 płyty 37 zł netto +8%Vat

cała płyta 81 zł netto +8%Vat

1/2 płyty 57 zł netto +8%Vat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Jednorazowo

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklicznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *Wypełniony wniosek należy przesłać:  1) drogą mailową na adres: halaszkola_chrzastowice@poczta.onet.pl

       2) przesłać faksem  na nr 77/4219-619                                                                                                                              

  3) złożyć osobiście w Sekretariacie PSP  w  Chrząstowicach                                  ………………………………..                                                                                              /podpis wynajmującego/