Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Zarządzenie Wójta w sprawie harmonogramu rekrutacji