Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Zrealizowane projekty

Rok 2010
"Moja szkoła miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam"

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach, takich jak: zajęcia socjoterapeutyczne, koła zainteresowań z matematyki, języków obcych, zajęcia z komputerem, przyrodnicze, przedsiębiorczości, ponadto uczniowie uzyskali wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
Całkowity koszt projektu to wartość 317 920,00 zł.
Budżet naszej jednostki do realizacji tego projektu wraz z kadrą zarzadzającą wynosi 
92 092,00 zł.

 
Rok 2011
"Moja szkoła - mój rozwój"
W ramach projektu prowadzone były zajęcia w zakresie nauki przez zbawę matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne, w tym zajęcia z nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, informatycznych;  oraz opieki psychologiczno – pedagogicznej w tym zajęcia socjoterapeutyczne i terapia pedagogiczna, godziny zajęć logopedycznych.
Wartość całkowita projektu wynosiła 445 070,00 zł.
Budżet dla naszej szkoły wynosił 117 880,00 zł.

Rok 2012
Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III

 W ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze min. takie jak: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie wypowiedzi pisemnej, wspieranie logicznego myślenia, poruszanie się w przestrzeni i najbliższym środowisku, koordynacja ruchowa, podnoszenie kondycji fizycznej i zapobieganie wad postawy.
W ramach doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej realizowane będą zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczno-psychologiczna, zajęcia socjoterapeutyczne.
Projekt „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III” zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym zajęcia dotyczące porozumiewania się w językach obcych, poznawania świata informatycznego, zajęcia z logicznych gier matematycznych oraz zajęcia mające na celu poznawanie środowiska i mechanizmów jego działania.
Budżet naszej szkoły wynosił: 44 662,64 zł, a całkowity koszt projektu wyniósł: 195 062,00 zł.