Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

klasa I

ZATWIERDZONY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH

Kl. I

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

Elementarz Odkrywców 1

Nowa Era

Język obcy nowożytny- angielski

J. Heath, R. Adlard, D.Sikora-Banasik, M. Mrozik A. Łubecka

Hello Explorer 1

Nowa Era

Religia

 

 

 

 

Język mniejszości narodowej- niemiecki

B. Beier, S. Erdmann, I. Herbst, U. Kahler, S. Rips, U. Schimmler

Niko 1

LektorKlett