Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

klasa II

ZATWIERDZONY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH

Kl. II

Język obcy nowożytny- angielski

J. Heath, R. Adlard, D.Sikora-Banasik, M. Mrozik

Hello Explorer 2

Nowa Era

Język mniejszości narodowej- niemiecki

B. Beier, S. Erdmann, I. Herbst, U. Kahler, S. Rips, U. Schimmler

Niko 2

LektorKlett

Edukacja wczesnoszkolna

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

Elementarz Odkrywców 2

Nowa Era

 

Religia