Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

klasa III

 ZATWIERDZONY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH


Kl. III

Język obcy nowożytny- angielski

J. Dooley, V. Evans

Smileys 3

Express Publishing

Język mniejszości narodowej- niemiecki

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Ich und du”

Wydawnictwo Szkolne PWN

Edukacja wczesnoszkolna

M. Lorek, M. Zatorska

Nasza szkoła

MEN

Edukacja wczesnoszkolna materiały ćwiczeniowe

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, M. Ogrodowczyk, J. Winiecka-Nowak, B. Lankiewicz, M. Kwil, M. Bura, K. Bielenica

Elementarz XXI w.

Nowa Era

 

Religia