Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

klasa III

 ZATWIERDZONY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH


Kl. III

Język obcy nowożytny- angielski

J. Dooley, V. Evans

Smileys 3

Express Publishing

Język mniejszości narodowej- niemiecki

B. Beier, S. Erdmann, I. Herbst, U. Kahler, S. Rips, U. Schimmler

Niko 3

LektorKlett

Edukacja wczesnoszkolna

M. Lorek, M. Zatorska

Nasza szkoła

MEN

Edukacja wczesnoszkolna materiały ćwiczeniowe

E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak

Nasze ćwiczenia

Nowa Era

 

Religia