Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

klasa IV

ZATWIERDZONY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH

Kl. IV

Język obcy nowożytny- angielski

J. Heath, M. Crawford, M. Mrozik, K. Kłopska

Junior Explorer + ćwiczenia

Nowa Era

Język mniejszości narodowej- niemiecki

Materiały uzupełniające:

M. Kozubska, E. Krawczyk

L. Zastąpiło

„Ich und du”

Wydawnictwo Szkolne PWN

j. polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Między nami 4

Podręcznik + ćwiczenia

GWO

 

Religia

 

 

 

 

Przyroda

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

 

Matematyka

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 4

GWO

 

Historia

T. Małkowski

Podróże w czasie 4 + ćwiczenia

GWO

 

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

Jak to działa? 4

Nowa Era

 

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki 4

Nowa Era

 

Plastyka

 

J. Lukas, K. Onak

Do Dzieła 4

Nowa Era

Informatyka

M. Kęska

Lubię to ! 4

Nowa Era