Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

klasa V

ZATWIERDZONY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH

KL. V

Język obcy nowożytny- angielski

J. Dooley, V. Evans

Starland 2 + ćwiczenia

Express Publishing

 

Język mniejszości narodowej- niemiecki

M. Kozubska, E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

„Ich und du”

Wydawnictwo Szkolne PWN

j. polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Między nami 5

Podręcznik + ćwiczenia

GWO

 

Religia

 

 

 

 

Przyroda

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody 5

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

 

Matematyka

M. Dobrowolska, P. Zarzycki

M. Karpiński

Matematyka z plusem 5 + ćwiczenia

GWO

Historia i społeczeństwo

T. Małkowski

Wehikuł czasu 5

GWO

 

Zajęcia techniczne

L. Łabecki, M. Łabecka

Jak to działa? 5

Nowa Era

 

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

„Lekcja muzyki”

Nowa Era

 

Plastyka

 

J. Lukas, K. Onak

Do Dzieła

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

Lubię to ! 5

Nowa Era

 

Własna historia i kultura mniejszości narodowej - niemiecki