Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

klasa VI

ZATWIERDZONY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH

Kl. VI

Język obcy nowożytny- angielski

J. Dooley, V. Evans

Starland 2 + ćwiczenia

Express Publishing

 

Język mniejszości narodowej- niemiecki

Materiały uzpełniające:

M. Kozubska, E. Krawczyk

L. Zastąpiło

„Ich und du”

Wydawnictwo Szkolne PWN

j. polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Miedzy nami 6

Podręcznik + ćwiczenia

GWO

 

Religia

 

 

 

 

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

P. Zarzycki

Nowa Matematyka z plusem 6

GWO

Historia i społeczeństwo

T. Małkowski

Wehikuł czasu 6 + ćwiczenia

GWO

 

Przyroda

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody 6

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

 

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki 6

Nowa Era

 

Plastyka

 

J. Lukas, K. Onak

Do Dzieła6

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

Lubię to ! 6

Nowa Era

 

Zajęcia techniczne

L. Łabecki, M. Łabecka

Jak to działa? 6

Nowa Era